Víza - USA

Vízum do USA

Do USA je možné cestovat s vízy, nebo bez víz.

První možností jsou "Víza do USA" (klasická víza), druhou možností je "Bezvízový styk - ESTA". Obě varianty mají své klady a zápory.
Na již dříve vydaná americká víza můžete cestovat do konce jejich platnosti.
ESTA (bezvízový styk) i víza do USA budou platit souběžně, je jen na vás, pro jaký způsob cestování se rozhodnete.
Registraci na ESTA - bezvízový program - můžete podat již nyní on-line. POZOR, je třeba vlastnit biometrický pas (se strojově čitelnou zónou) s platností minimálně 6 měsíců po vaší zamýšlené návštěvě.

Studenstké vízum do USA si studenti vyřídí osobně na Americké ambasádě v Praze a jedná se o vízum "klasické" (nikoli ESTA). Výjimkou jsou níže popsaná studia, jejichž intenzita nepřesáhne 18 hodin výuky týdně.

Chcete-li studovat v USA jazyk, a máte turistická víza či registraci ESTA , nabízíme vám možnost studia na part-time. Tomuto požadavku odpovídá v USA námi nabízený kurz Vacation English (20 lekcí týdně po 45 minutách), více zde:,
a také kurz Obecné angličtiny (intenzity 16 lekcí týdně po 55 minutách) na Hawai, více zde:

Ke studentskému vízu pro vás Alfa Agency nejprve zajistí od školy formulář I-20, bez kterého nelze o studentské vízum žádat.
Protože se snažíme našim klientům poskytnout maximalní servis, naleznete i na našich stránkách zjednodušený postup, jak žádat o vízum do USA.

Na studentské vízum můžete přiletět do USA až 30 dnů před začátkem studia a platí vám ještě 60 dnů po skončení studia, takže si můžete příjemně propojit studium s cestováním.

Stručný postup při elektronické žádosti - registrace ESTA

http://czech.prague.usembassy.gov/visa_waiver_program2.html

ESTA platí pro občany České i Slovenské republiky.

1, Vyplníte žádost
2, Podáte žádost
3, Obdržíte a zapíšete si číslo žádosti
4, Obdržíte vyrozumění

Registrace je platná po dobu dvou let od data vydání, nebo do doby platnosti vašeho pasu (co nastane dříve).
Doporučuje se podat si žádost nejméně 72 hodin před cestou.

Stručný postup při vyřízení "klasických" víz (např. studentských)

Veškeré informace o amerických vízech zjistíte na internetových strankách Americké ambasády. Přímo se můžete podívat na http://czech.prague.usembassy.gov/visa_services.html

Žádost o víza

Až na několik výjimek si musejí žadatelé o nepřistěhovalecká víza mezi 14–79 lety domluvit schůzku na pohovor s konzulárním úředníkem. Velvyslanectví nebude přijímat žádosti bez objednání. Formulář s žádostí o vízový pohovor prosím vyplňte na stránkách NIV Appointment System zde:

1, Podívejte se na úřední hodiny
2, Zvolte typ víza (např. studentské)
3, Zaříďte si pohovor na ambasádě
4, Připravte si podpůrné materiály k pohovoru (materiály k vízu)
5, Často kladené otázky http://czech.prague.usembassy.gov/faq.html

Navíc pro studentské vízum - Alfa Agency vám od školy zařídí formulář I-20, zaplatíte SEVIS Fee a oba doklady vezmete sebou na pohovor na ambasádě!

V den pohovoru konzul rozhodne, zda bude či nebude vízum uděleno. Pokud ano, zůstane Váš pas na ambasádě a ten Vám i s vízem zašle kurýrní služba na Vaši adresu během několika dní. Pokud vízum uděleno nebude, dostanete pas zpátky okamžitě a kurýrní službu požádáte telefonicky na tel. čísle 222 518818 o navrácení poplatku Kč 185,-.

K pohovoru si připravte následující dokumenty:

Platný cestovní pas - minimální platnost ještě šest měsíců po návratu do ČR. Pasy roztržené, poškozené vodou, pasy se zlomenou vazbou nebo pasy v celkově špatném stavu budou žadatelům vráceny.
Vyplněný formulář DS 160
Informace o kontaktních osobách a předchozích zaměstnáních žadatele o vízum
Originál potvrzení o zaplacení vízového poplatku
Potvrzení o zaplacení poplatku pro kurýrní službu
Potvrzení o zaměstnání nebo o studiu (Index - originál).
V případě, že je žadatel soukromý podnikatel nebo OSVČ je nutné připravit si živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání, popř. jiné finanční dokumenty.
Výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce.
Obálku pro kurýrní službu s nadepsanou adresou a kontaktním tel. číslem.
SEVIS FEE (servisní poplatek za registraci v systemu studentského a návštěvnického programu) – lze platit elektronicky.
(určeno pro žadatelé o víza F,M, a J s formuláři I-20 nebo DS-2019 vystavenými po 1.září 2004, a ti musí zaplatit (nově) poplatek $ 200,- ($180 u J-1) za registraci v SEVIS databázi).

Poplatek SEVIS FEE (servisní poplatek) 200 USD lze platit přes kreditní kartu přímo na internetových stránkách ambasády USA https://www.fmjfee.com/i901fee/ (ke zvýšení poplatku ze 100 na 200 USD došlo 27/10/08) - více o poplatcích Sevis fee zde:

*
Jak platit vízové poplatky
Od 1. června 2010 se mění způsob úhrady vízových poplatků. Budou se platit pouze na pokladně vízového oddělení velvyslanectví. Konzulární oddělení bude přijímat platby v hotovosti - v dolarech nebo korunách - anebo prostřednictvím platební karty.

Ministerstvo zahraničních věcí USA zavádí 4. června 2010 také novou strukturu poplatků pro nepřistěhovalecká víza. Výše poplatků, v dolarech, je následující:


Nepřistěhovalecká víza (turistika, studium, palubní posádka, novináři)
140 USD
Kategorie nepřistěhovaleckých víz H, L, O, P, Q a R
150 USD
Kategorie víz E – nepřistěhovalecká víza pro investory
390 USD
Kategorie víz K – nepřistehovalecká víza pro snoubenky/snoubence
350 USD

Žadatelům se bude účtovat takový poplatek, jaký bude platit v den jejich pohovoru, bez ohledu na to, kdy poplatek uhradili. Ti žadatelé o víza, kteří zaplatili poplatek ve výši 131 dolarů, doplatí případný rozdíl na pokladně konzulárního oddělení v den pohovoru. Původní poplatky za víza platí do 3. června 2010 (včetně).

Česká republika je zařazena do amerického bezvízového programu (VWP). Proto její občané, kteří vlastní biometrický pas a mají povolení z Elektronického systému cestovní autorizace (ESTA), vízum nepotřebují, pokud délka jejich návštěvy v USA nepřesáhne 90 dní a je za účelem turistiky nebo obchodního jednání. Více o bezvízovém programu a systému ESTA na stránkách velvyslanectví.

Poplatek za doručení pasu s vízem
Žadatelé musí také zaplatit poplatek za doručení pasu s vízem kurýrní službou All Ride s.r.o. Poplatek se může uhradit buď na jakékoliv pobočce ČSOB, nebo složenkou České pošty (Poštovní poukázka typu A). Předepsanou poštovní složenku si můžete vyzvednout v přízemí velvyslanectví. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého pasu. Vzhledem k tomu, že All Ride není služba poskytovaná přímo velvyslanectvím, nelze za doručení pasu platit v hotovosti na velvyslanectví.

Poplatek pro kurýrní službu:**

Upozornění: Od 1. ledna 2011 došlo ke změně kurýrniho poplatku ze 185 Kč na 200 Kč.

Žadatelé musí také zaplatit poplatek za doručení pasu s vízem kurýrní službou All Ride s.r.o. Poplatek můžete uhradit buď na jakékoliv pobočce ČSOB, nebo složenkou České pošty. Poštovní složenku a příkaz k přímé platbě v ČSOB si můžete vyzvednout v přízemí velvyslanectví. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého pasu. Vzhledem k tomu, že All Ride není služba poskytovaná přímo velvyslanectvím, nelze za doručení pasu platit v hotovosti na velvyslanectví.

Jak správně vyplnit složenku s úhradou za kurýrní poplatek:

Částka v Kč 200,-
Ve prostpěch účtu 576634233
Kód banky 0300
Konstantní symbol 0379
Variabilní symbol číslo pasu žadatele
Adresa majitele účtu ALL RIDE s.r.o., Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8
Odesílatel Jméno, příjmení a bydliště žadatele